Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Hereford: Szansa na stałą współpracę

8 maja 2017, 15:49

fot. źródło - facebook.com/Kath Dallimore-Hey

fot. źródło - facebook.com/Kath Dallimore-Hey

Na początku roku do Jaworzna przyjechała sześcioosobowa delegacja z angielskiego miasta Hereford. Kontakt pomiędzy samorządami zainicjowała jaworznianka Anna Skoruś. Dobra atmosfera tego spotkania oraz wysoka ocena osiągnięć naszego miasta zaowocowały zaproszeniem prezydenta Jaworzna do złożenia rewizyty w Wielkiej Brytanii od burmistrza Jima Kenyona.

Trwająca pięć dni rewizyta jaworznickiej delegacji została zaplanowana w szczególnym dla Hereford czasie. Na przełomie kwietnia i maja odbywają się tam karnawał rzeki Wye - piątej co do wielkości w Wielkiej Brytanii oraz tradycyjne święto miasta. Dzięki temu delegacja z naszego miasta miała okazję nie tylko w nich uczestniczyć, ale też obserwować samą ich organizację. To co zwraca uwagę to na pewno duże zaangażowanie samych mieszkańców w obchody miejskich uroczystości adresowanych do lokalnej społeczności. Celem wizyty było także poznanie tkanki miejskiej, tj. pracy samorządu, finansowania zadań publicznych, planowania inwestycji, a przede wszystkim obszarów docelowej współpracy. W programie wizyty ujęto również zwiedzanie miasta i jego okolic, a także rozmowy na temat służby zdrowia oraz funkcjonowania transportu publicznego.

Kontakt z angielskim miastem zapoczątkowała mieszkanka Jaworzna, która aktualnie przebywa w Anglii. Wraz ze swoimi przyjaciółmi podjęła starania by zaprezentować władzom Hereford nasze miasto oraz pomogła zaplanować wizytę oficjalnej delegacji w Jaworznie. Ta  zaowocowała wyjazdem przedstawicieli naszego miasta do Hereford i kontynuacją tematów, które mogą służyć wymianie doświadczeń.

Hereford jest miastem porównywalnej wielkości do Jaworzna, różni się jednak zabudową, w tym usytuowaniem w nim wielu wyróżniających się obiektów o historycznej wartości.  Miasto słynie m.in. z katedry zbudowanej w 1079 roku, w której znajduje się największa znana mapa średniowieczna - pochodząca z ok. 1300 roku.

- Hereford to bardzo ciekawe miasto, które słynie ze znakomitej wiktoriańskiej architektury, parków, przestrzeni publicznych i tradycji. Na ulicach jest mnóstwo ludzi, to dzięki oddaniu wielu przestrzeni pieszym, tworzenia ciekawych zielonych miejsc w mieście. Hereford ma dużą polską społeczność - mieszka tu około 53 tysiące ludzi, w tym trzy tysiące Polaków, wśród nich są jaworznianie - mówi prezydent Paweł Silbert.

Wspólnym założeniem Jaworzna i Hereford jest wypracowanie porozumienia partnerskiego i przyjęcie go do realizacji jeszcze w tym roku przez rady obu miast. W zakres współpracy mogą wejść m.in. wymiana młodzieży szkolnej, współpraca harcerzy, wspólne inicjatywy dla organizacji pozarządowych, współpraca kulturalna, edukacyjna i gospodarcza oraz wymiana doświadczeń samorządowych, w tym dotyczących projektów w zakresie innowacji. Z pobytu w Jaworznie, Anglicy zapamiętali sprawnie działającą komunikację publiczną i wysoką jakość infrastruktury drogowej. Z kolei jaworznicka delegacja była pod wrażeniem zadbanej zieleni umiejętnie wplecionej w miasto. Te spostrzeżenia również mają być polem do wymiany doświadczeń i rozwinąć się w plan współpracy pomiędzy miastami.

Dla Burmistrza Kenyona ważne jest zachowanie dobrych relacji z Polakami, którzy żyją w mieście. Te są szczególnie istotne dla gospodarki Hereford, ponieważ Polacy są cenionymi pracownikami i sąsiadami w miejskiej społeczności. Jak podkreślał w jednym z wywiadów radiowych burmistrz Hereford, celem jest również złagodzenie ewentualnych konsekwencji, które może wywołać wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zanim dojdzie do przyjęcia przez rady miast stosownych uchwał o współpracy, strona angielska jeszcze raz, w wakacje odwiedzi Jaworzno. Prezydent Silbert zaprosił tamtejsze władze pod koniec lipca do Jaworzna. Szczegóły wizyty oraz tematy zostaną wkrótce ustalone.

Jeśli wola współpracy zostanie podtrzymana do grona miast partnerskich Jaworzna - Szigethalom (Węgry), Karvina (Czechy) i Yiwu (Chiny) może dołączyć również angielski Hereford.

***

W skład oficjalnej delegacji przebywającej od 28 kwietnia do 3 maja br. w Hereford weszli: Prezydent Paweł Silbert z małżonką (Pani Małgorzata Silbert została zaproszona przez stronę brytyjską, koszt podróży opłaciła z własnych, prywatnych środków), Sekretarz Miasta - Ewa Sidełko-Paleczny, Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej: Anna Lichota i Ewa Zuber oraz wicedyrektor MZDiM - Tomasz Tosza.