Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Przestrzeń rozwoju - akademia doradcy zawodowego

2 maja 2017, 14:30

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ruszył kolejny ciekawy projekt: "Przestrzeń rozwoju - akademia doradcy zawodowego". Projekt obejmuje cykl szkoleń z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego a jego celem jest podniesienie jakości pracy doradców zawodowych naszego miasta oraz ich rozwój zawodowy. Pierwsze warsztaty odbyły się 11 kwietnia i dotyczyły wybranych źródeł informacji o rynku pracy i edukacji.

Spotkanie poprowadziła Monika Łyżwińska, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Szkolenia doradców zawodowych to kolejne działania CKP w ramach współpracy Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Mają one na celu  wsparcie doradców w przydatną wiedzę oraz konkretne narzędzia pracy. Często niewłaściwy wybór szkoły przez młodzież, brak elementarnej wiedzy nt. rynku pracy, zawodów deficytowych, a przede wszystkim swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych, powodują trudniejszy start i wejście na rynek pracy. Edukacja młodzieży w tym zakresie jest bardzo istotna. Aby poradnictwo zawodowe coraz bardziej odgrywało rolę w procesie kształtowania świadomych wyborów młodzieży, należy stale podnosić kwalifikacje doradców zawodowych, a jednocześnie rozbudowywać narzędzia z których młodzież będzie mogła korzystać w celu zdiagnozowania swoich umiejętności, kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Projekt obejmuje jeszcze dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich "Krok dalej w doradztwie - wykorzystanie technik coachingowych" odbędzie się 30 maja, natomiast ostatnie zaplanowane jest w dniu 20 czerwca a jego temat brzmi "Diagnoza i wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów".