Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pomoc osobom starszym - konferencja

25 kwietnia 2017, 12:29

Pomoc osobom starszym - wspólna odpowiedzialność - konferencja Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie i Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

"Pomoc osobom starszym - wspólna odpowiedzialność" - konferencja Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie i Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

"Pomoc osobom starszym - wspólna odpowiedzialność" - to temat konferencji zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej oraz Zespół Lecznictwa Otwartego. Spotkanie miało na celu omówienie najlepszych praktyk w opiece senioralnej.

Goście zebrani w Miejskiej Bibliotece Publicznej mieli okazję wysłuchania wykładów poświęconych zdrowiu osób starszych oraz kompleksowej opieki i wyzwań dnia codziennego, z którymi zmagają się zarówno chorzy jak i ich rodziny.

- Żyjemy coraz dłużej, dlatego coraz częściej korzystamy z usług lekarskich po 65. roku życia. Te tendencję obserwujemy także w ZLO. W naszych poradniach zarejestrowanych jest kilka tysięcy seniorów. Tylko w 2016 roku udzieliliśmy im w ramach podstawowej opieki zdrowotnej blisko 46 tys. porad lekarskich, a w bieżącym roku już blisko 15 tys. - mówi  Jacek Nowak, prezes ZLO. - Seniorzy obecnie najczęściej korzystają z usług okulistów, dermatologów, diabetologów, chirurgów i laryngologów. Popularni są również kardiolodzy - dodaje prezes ZLO. - Ponadto w 2016 roku blisko 24 tys. pacjentów-seniorów w palcówkach ZLO skorzystało z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Specjaliści podkreślają, że na pacjentów geriatrycznych trzeba patrzeć wielopłaszczyznowo, ponieważ to trudna i wymagająca grupa. Skuteczna opieka, rehabilitacja i leczenie wymagają pełnej oceny stanu zdrowia, wielokierunkowego zintegrowanego procesu diagnostycznego i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych.

- W 2004 roku w Polsce choroby przewlekłe i długotrwałe problemy zdrowotne dotyczyły 78,8 proc. osób po 60 roku życia. Pacjenci Ci przyjmują zwykle więcej niż 10 leków i preparatów, często nie współgrających ze sobą, a wręcz generujących kolejne dolegliwości, dlatego wymagają oni kompleksowej i spójnej opieki. - mówi dr nauk medycznych, geriatra Agnieszka Jabłeka. - Na pacjentów geriatrycznych trzeba patrzeć w perspektywie długoterminowej. Postawą jest dobra i szybka diagnoza, ponieważ dziś pacjenci ci są często niedodiagnozowani. Niestety obecnie w leczeniu widzimy tendencję nowy objaw - nowy lek, która nasila zjawisko szkodliwej wielolekowości. Niewiele z nas zdaje sobie też sprawę z tego, że większość ze starszych pacjentów prezentuje objawy depresji, niedożywienia i odwodnienia, które często wynikają z niewłaściwej opieki.

Coraz  lepiej zorganizowaną opiekę senioralną chce oferować także Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, którego seniorzy stanowią znaczną część  podopiecznych.

- Większość naszych podopiecznych to osoby niepełnosprawne i małosprawne. Wszyscy, w tym seniorzy, potrzebują stałej opieki, dlatego chcemy im zaoferować nowoczesne formy wsparcia. Chętnie zaangażowalibyśmy się w programy pilotażowe, testujące możliwości np. nowoczesnych  technologii teleopieki - mówi Maria Stróżniak, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Takie nowoczesne rozwiązania, pozwalające na lepsze diagnozowanie i późniejsze efektywne leczenie seniorów zaprezentowała podczas konferencji firma Comarch Healthcare, specjalizująca się m.in. w tworzeniu technologii telemedycznych. Firma rozwija projekt zdalnej opieki medycznej - w tym zdalnej opieki i teleopieki senioralnej, która pozwala konsultować stan zdrowia i samopoczucia seniorów z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą.

Konferencja była kolejnym tego typu przedsięwzięciem. W ubiegłym roku Dom Pomocy Społecznej dyskutował na temat budowania wizerunku pomocy społecznej, efektywnej współpracy z mediami.

W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Monika Bryl, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Maria Materla i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czesław Smalcerz.
 

Obrazek
Obrazek
Obrazek