Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Uchwała JBO 2018 na kwietniowej sesji Rady Miejskiej

24 kwietnia 2017, 09:19

Projekt uchwały dotyczącej Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok - w wersji zaproponowanej przez mieszkańców - został przyjęty przez kolegium konsultacyjne Prezydenta Miasta i już w tym tygodniu, tj. 27 kwietnia br. trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Nowe zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców, w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO na 2018 rok. Jeśli radni zaakceptują projekt, już w maju br. rozpocznie się cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych obszarów konsultacyjnych.