Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Ostrożnie z fajerwerkami!

27 grudnia 2012, 08:54

Okres zbliżającego się sylwestra i zabaw karnawałowych sprzyja świętowaniu przy użyciu widowiskowych materiałów pirotechnicznych. Trzeba jednak pamiętać, że nieumiejętne i nieodpowiednie używanie fajerwerków może się przerodzić w sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, a nawet życiu ludzi. O konsekwencjach związanych ze sprzedażą petard nieletnim powinni także pamiętać handlujący.

W sklepach i na targowiskach już kilka tygodni temu pojawiły się różnego rodzaju fajerwerki. Nie trzeba być zbytnio spostrzegawczym, aby zauważyć, że są one szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy bawiąc się nimi nie zdają sobie sprawy z możliwych zagrożeń. Mimo licznych ostrzeżeń i apeli policyjnych wyroby pirotechniczne są niestety cały czas sprzedawane dzieciom. Nie wszyscy też wiedzą, że materiałów pirotechnicznych można używać tylko w określonym czasie i że sprzedaż tego rodzaju rzeczy niepełnoletnim jest przestępstwem.

- Twoja czujność może uratować kolejne osoby przed nieszczęściem, dlatego powinieneś reagować gdy jesteś świadkiem sprzedaży petard nieletnim lub widzisz osoby, które w sposób niebezpieczny obchodzą się z materiałami pirotechnicznymi - apelują stróże prawa.

Handlujący muszą natomiast pamiętać, że sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dzieciom jest przestępstwem określonym w artykule 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w którym czytamy, że:

„Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Policjanci przypominają także, że używanie wyrobów pirotechnicznych w ciągu całego roku, z wyjątkiem określonych w przepisach terminach jest wykroczeniem określonym w artykule 54 kodeksu wykroczeń, w którym czytamy, że:

„Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

W wyjątkowych sytuacjach używanie fajerwerków może zostać zakwalifikowane jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego czyli jako wykroczenie z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, za które grozić może nawet kara aresztu.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich amatorów zabawy przy wystrzałach petard Policja przypomina kilka podstawowych zasad obchodzenia się z fajerwerkami:

  • Kupujemy petardy i fajerwerki w sprawdzonych punktach handlowych. Sprawdzajmy czy wyroby przez nas kupowane mają instrukcję obsługi w języku polskim i podczas używania fajerwerków stosujmy się do zasad podanych w instrukcjach.
  • Tylko dorośli mogą kupować materiały pirotechniczne.
  • Odpalanie petard przez dzieci czy osoby będące pod wpływem alkoholu jest wielką nieodpowiedzialnością.
  • Nie odpalamy fajerwerków w pomieszczeniach, na balkonach, czy innych miejscach, gdzie spadająca raca mogłaby spowodować pożar.
  • Odpalając petardę oddal się od innych osób.
  • Pamiętaj! - co roku fajerwerki są coraz mocniejsze i efektowniejsze, ale co za tym idzie są bardziej niebezpieczne.