Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2017: Spotkania w Dąbr. Narodowej i Gigancie-Leopoldzie

12 kwietnia 2017, 15:25

Zapraszamy mieszkańców dwóch obszarów konsultacyjnych na spotkania w sprawie zagospodarowania wolnych kwot w IV edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. 19 i 20 kwietnia br. mieszkańcy tych obszarów konsultacyjnych zadecydują, na jaki cel przeznaczą pozostające w obszarze oszczędności.

Przypominamy, że w obszarze Dąbrowa Narodowa do zagospodarowania pozostała kwota 40 tys. zł, natomiast w obszarze Gigant-Leopold 31,5 tys. zł.

Harmonogram spotkań:

  • Dąbrowa Narodowa - 19 kwietnia (środa), godz. 17:00, OSP Dąbrowa Narodowa
  • Gigant-Leopold - 20 kwietnia (czwartek), godz. 17:00, Klub Gigant