Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Trwają konkursy na dyrektorów szkół

10 kwietnia 2017, 15:42

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Znane są już wyniki konkursów na dyrektorów ośmiu jaworznickich placówek oświatowych. Po przeprowadzonych rozmowach, powołana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa wybrała kandydatów, którzy będą kierowali szkołami i przedszkolami przez najbliższych 5 lat.

- Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu i - zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty - powierza mu się pełnienie tej funkcji na pięć kolejnych lat szkolnych, począwszy od 1 września 2017 r. - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - W skład powołanej przez Prezydenta Miasta komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, a także po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

W wyniku prowadzonych postępowań konkursy zostały rozstrzygnięte. Po wręczeniu przez prezydenta Pawła Silberta w najbliższym czasie powierzeń, Młodzieżowym Domem Kultury im. Jaworzniaków będzie kierował Szczepan Paliński, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym - Jerzy Tomczyk, natomiast Szkołą Podstawową nr 6 - Jadwiga Szwed. Kandydatem na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 jest Ilona Janus. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 dyrektorem będzie Maciej Senior, a na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 komisja konkursowa wybrała Jolantę Panek-Kozioł.

W najbliższych dniach odbędą się konkursy na stanowiska dyrektorów 6 kolejnych placówek oświatowych w naszym mieście. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowi dyrektorzy zostaną wybrani na pięcioletnią kadencję.

We wtorek, 11 kwietnia komisja konkursowa wybierze dyrektorów Szkół Podstawowych nr 9, 14 i 18. Z kolei 12 kwietnia br. zaprezentują się kandydaci na dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 19 oraz Przedszkoli Miejskich nr 2 i 7.

Wyniki konkursów wkrótce na www.um.jaworzno.pl.