Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Światowy Dzień Zdrowia 2017

5 kwietnia 2017, 08:47

fot. Światowa Organizacja Zdrowia

fot. Światowa Organizacja Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, jako wydarzenie mające na celu utrwalenie pamięci o dacie powstania Światowej Organizacji Zdrowia oraz zwrócenie w tym dniu szczególnej uwagi na najbardziej palące problemy światowego zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest depresja, która dotyka ludzi na całym świecie, w różnym wieku i z różnych środowisk.

Depresja jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia).

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się najmniej przez okres dwóch tygodni.

Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy:

  • brak energii;
  • zmiana apetytu;
  • dłuższy lub krótszy sen;
  • stany lękowe;
  • trudności z koncentracją;
  • niezdecydowanie;
  • niepokój;
  • poczucie bycia bezwartościowym;
  • poczucie winy;
  • myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków. Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności. Nieleczona może uniemożliwić chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.

Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy. Rozmowa z zaufanymi osobami może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

Obrazek