Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Komunikat Urzędu Miejskiego

3 kwietnia 2017, 13:45

W miniony piątek, 31 marca br. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dostarczyli do Urzędu Miejskiego w Jaworznie postanowienie o przekazaniu dokumentów dotyczących wydatków Biura Promocji i Informacji za okres od 2014 r. do chwili obecnej. Autorem wniosku do prokuratury jest jeden z opozycyjnych radnych - Marcin Kozik, zasiadający w Radzie Miejskiej w Jaworznie od 2014 r.

Prezydent Miasta polecił pracownikom właściwych komórek Urzędu Miejskiego przygotowanie stosownych dokumentów i wyjaśnień, a także zobowiązał do bieżącej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w tym temacie. Celem działań pracowników magistratu jest potwierdzenie prawidłowości podejmowanych przez Biuro Promocji i Informacji decyzji o wydatkach, jak najszybsze wyjaśnienie sprawy i w efekcie ustalenie, czy zawiadamiający kierując sprawę do prokuratury miał słuszne podejrzenia o nieprawidłowym wydatkowaniu środków budżetowych.