Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Siatka szkół w Jaworznie przyjęta

31 marca 2017, 09:29

Sieć szkół po zmianach

Sieć szkół po zmianach

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty i nauczycielskich związków zawodowych, podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwały dotyczące zmian w systemie edukacji. Radni opowiedzieli się za przyjęciem projektu nowej sieci szkół w Jaworznie.

Podczas sesji, która odbyła się 28 lutego br. radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Następnie, uchwała została przesłana 1 marca 2017 r. Śląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz nauczycielskim związkom zawodowym, celem zaopiniowania.

Przedstawiony projekt sieci szkół jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji i serii spotkań z oświatowymi związkami zawodowymi, dyrektorami szkół, radami rodziców, radnymi oraz uczniami.

Przyjęty przez radnych projekt sieci szkół na terenie Jaworzna przedstawia się następująco:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 siedzibą przy ul. Matejki 3 (Śródmieście). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Kasprzaka 6 (Niedzieliska). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą przy ul. Puszkina 5. (Osiedle Stałe). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego. z siedzibą przy ul. Lipowej 24 (Podwale), we wspólnym obiekcie razem z Gimnazjum nr 3. Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 6 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Z dniem 1 września 2017 r. do Szkoły włącza się Gimnazjum nr 3.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Ławczana 12 (Podłęże). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Zespół Szkół nr 4 składający się ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego i Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 (Dąbrowa Narodowa). Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r., Zespół staje się szkołą podstawową o nazwie - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jaworznie.
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą przy ul. Batorego 48 (Góra Piasku). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Zespół Szkół nr 3 składający się z Przedszkola Miejskiego nr 3,  Szkoły Podstawowej nr 10 oraz  Gimnazjum nr 7 z siedzibą przy ul. Koszarowej 20 (Szczakowa). Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 10 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Z dniem 1 września 2017 r. do Szkoły włącza się Gimnazjum nr 7.
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7a (Bory). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy z siedzibą przy ul. Leśnej 49. Na mocy ustawy z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja z siedzibą przy ul. 3 Maja 18 (Podwale). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. ks. Andrzeja Mroczka (Ciężkowice). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. ks. Kasztanowej 33 (Jeziorki). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Zespół Szkół nr 1 składający się ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego i Gimnazjum nr 10 z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej 20 (Byczyna). Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r. Zespół staje się szkołą podstawową o nazwie - Szkoła Podstawowa nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. generała Józefa Bema z siedzibą przy ul. Banasika 1 (Jeleń). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
 • Gimnazjum nr 1 z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 (Pańska Góra). Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie.
 • Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 (Stara Huta). Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie;
 • Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61. Przekształcana z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi o nazwie - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61. Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi.
 • Gimnazjum nr 5 z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 15 (Osiedle Stałe). Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie.
 • Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chropaczówka 10. Przekształcenie Gimnazjum  z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie;
 • Gimnazjum nr 8 im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 (Jeleń). Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie.
 • Gimnazjum nr 11 z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 (Pieczyska). Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie.
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 14. Gimnazjum kształci uczestników Ochotniczego Hufca Pracy mającego siedzibę w tym samym budynku. Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową dla Dorosłych.