Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Umowa patronacka CKZiU i TAURON Wydobycie podpisana

31 marca 2017, 11:04

W Urzędzie Miejskim podpisano dzisiaj aneks do umowy patronackiej

W Urzędzie Miejskim podpisano dzisiaj aneks do umowy patronackiej

W piątek, 31 marca podpisano aneks do umowy patronackiej oraz o praktyczną naukę zawodu pomiędzy Gminą, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz TAURON Wydobycie. Dzięki temu uczniowie CKZiU będą mieli możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu podczas praktyk i zajęć w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik przeróbki kopalin stałych.

Umową patronacką na kolejne lata nauki szkolnej objętych zostanie w danym roku szkolnym grupa do 60 uczniów kształcących się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik przeróbki kopalin stałych. W ramach tej współpracy uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z praktyk oraz zajęć praktycznych.

Sześciu najlepszych absolwentów spośród uczniów objętych patronatem, którzy będą kontynuować naukę  na studiach wyższych w kierunkach określonych przez spółkę otrzyma stypendium. Ponadto osoby objęte patronatem po ukończeniu szkoły z odpowiednią średnią, zdaniu egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, będą miały szanse na zatrudnienie.

Aneks do umowy podpisali: Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Simona Smugowska. Ze strony TAURON umowę podpisali - Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisław Filip, Wiceprezes Zarządu TAURON Wydobycie Janusz Czarnecki oraz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia Jarosław Broda.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek