Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

I Ogólnopolski Konkurs Młodego Skrzypka Archetti

31 marca 2017, 09:00

Od 27 do 29 kwietnia br. zapraszamy na I Ogólnopolski Konkurs Młodego Skrzypka Archetti pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych młodych skrzypków, promocja solistów o wyróżniającej się osobowości artystycznej oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

Forma konkursu umożliwia uczestnikom występ na scenie z profesjonalną orkiestrą, a zdobywca nagrody Grand Prix otrzyma mistrzowskie skrzypce lutnicze wykonane przez Michała Różaka. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach skrzypcowych przeprowadzonych przez Jurorów.

W tej edycji konkursu imprezą towarzyszącą będzie koncert Kwartetu Śląskiego z towarzyszeniem "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna.

Uczestnicy oceniani będą przez Jury składające się z wybitnych autorytetów muzycznych. W skład Jury wchodzą: Przewodniczący Jury - dr hab., prof. AM Szymon Krzeszowiec - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, dr Jakub Jakowicz - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie oraz dr hab., prof. AM Łukasz Błaszczyk - Akademia Muzyczna w Łodzi

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: http://archetti.pl/i-ogolnopolski-konkurs-mlodego-skrzypka-archetti-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-miasta-jaworzna/