Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Jan Paweł II - pamiętamy!

2 kwietnia 2017, 05:00

Jan Paweł II

Jan Paweł II

2 kwietnia mija dwunasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna. Jan Paweł II poruszał tematy, które często były dla nas bolesne. Uczył, jak w zmieniającym się świecie zachować postawy chrześcijańskiej religii, jak żyć według zasad, jak chcieć ich przestrzegać. Jak żyć dumnie i z szacunkiem dla innych. Był ostoją moralności dla wielu ludzi - nie tylko chrześcijan.

Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy świata i Kościoła, a świadectwo życia papieża i jego postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Postać Jana Pawła II jest bardzo bliska wszystkim Polakom. Tym większym sentyment mają do niego mieszkańcy Jaworzna, którzy mieli okazję niejednokrotnie osobiście się z nim spotkać. Więź z mieszkańcami naszego miasta sprawiła, że polski papież został Honorowym Obywatelem Miasta Jaworzna.

Obrazek