Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Kropla dla Sudanu Południowego

27 marca 2017, 11:42

fot. Polska Akcja Humanitarna

fot. Polska Akcja Humanitarna

Już we wtorek, 28 marca na Stadionie Azotanii jaworznicka młodzież stworzy "żywą kroplę wody" w ramach akcji "Jaworznianie dla Sudanu Południowego". Przedsięwzięcie jest częścią działań, których celem jest zebranie funduszy na budowę studni w Sudanie Południowym.

Wydarzenie 'Kropla dla Sudanu Południowego" jest elementem akcji "Jaworznianie dla Sudanu Południowego", która ma na celu zebranie funduszy na budowę studni w Sudanie Południowym. "Kropla dla Sudanu Południowego" to kolejne, po wizycie Janiny Ochojskiej, ważne wydarzenie edukacyjne towarzyszące zbiórce. Młodzież czynnie biorąc udział w spotkaniu może pokazać gest wsparcia wobec mieszkańców tych krajów, w których ludzie nie mają dostępu do czystej wody pitnej.

Wydarzenie rozpocznie się około godziny 11:30. Podczas spotkania nakręcony zostanie film, który można będzie oglądać na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej oraz szkół biorących w nim udział. Ponadto będzie można zakupić krople dla Sudanu wykonane przez Wspólnotę Betlejem. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na budowę studni.