Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2018: Ostanie dni na zgłaszanie uwag

21 marca 2017, 13:05

Jeszcze przez dwa dni - do 22 marca br. - mieszkańcy mają czas na złożenie uwag do opublikowanego projektu załącznika do nowej Uchwały Rady Miejskiej, regulującej kwestie związane z procedurą naboru wniosków do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem uwagi można zgłaszać do 22 marca br. na specjalnym formularzu:

  • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207), lub
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, ul. Grunwaldzka 33.

Zaproponowane przez mieszkańców uwagi zostaną rozpatrzone i będą miały wpływ na ostateczny kształt Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl