Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Masz eko-pomysł na Jaworzno? Zdobądź na niego grant

20 marca 2017, 08:49

Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS "Pomysły chroniące środowisko". W ramach konkursu szkoły, kluby oraz organizacje non profit z Jaworzna mogą zdobyć 3 tysiące złotych na realizację pomysłów na poprawę stanu środowiska naturalnego w swojej okolicy. Jeszcze przed wakacjami w całej Polsce rozdanych zostanie w sumie 10 grantów o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Swoje pomysły jaworznianie mogą zgłaszać do 30 kwietnia.

Zakładanie ogródków przyszkolnych, promowanie kompostowania, edukacja w zakresie zanieczyszczenia światłem i smogu, budowanie klombów osiedlowych i zielonej infrastruktury przyjaznej owadom czy kręcenie eko-filmów promujących postawy przyjazne naturze to tylko część długiej listy pomysłów na eko-projekty, które już od czerwca mogą zostać zrealizowane w Jaworznie. W  konkursie zgłaszać swoje pomysły mogą zarówno organizacje społeczne, jak i domy kultury, szkoły, świetlice i grupy nieformalne.

Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy. Liczy się pomysłowość, faktyczny wpływ na otoczenie oraz zaangażowanie uczestników w  projekt.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia. Do 9 czerwca jury złożone z przedstawicieli samorządów oraz ENERIS wybierze najlepsze eko-projekty. Tuż po ogłoszeniu wyników, autorzy wyróżnionych pomysłów otrzymają fundusze na realizację swoich planów, na co mają czas do końca roku 2017.

W pierwszej edycji Programu Grantowego ENERIS spośród kilkudziesięciu zgłoszonych przez mieszkańców Jaworzna pomysłów jury wybrało "Nocne spotkania, czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba" autorstwa Szkoły Podstawowej nr 19. Głównym celem projektu była edukacja społeczności lokalnej na temat problemu, jakim jest zanieczyszczenie światłem (nadmierne oświetlenie nocne). W ramach przedsięwzięcia od września do grudnia ubiegłego roku przeprowadzono 7 spotkań łączących prelekcje z obserwacjami astronomicznymi, w których uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice oraz starsi mieszkańcy. Z nieznanym problemem zanieczyszczenia światłem zapoznało się prawie 5 tysięcy osób. Oddziaływanie projektu nie zakończyło się z  chwilą jego uroczystego finału. Dzięki zakupionemu sprzętowi - teleskopowi, aparatu fotograficznemu oraz komputerowi, z grantu mogą korzystać obecni i przyszli uczniowie szkoły.

- Program Grantowy ENERIS w bezpośredni sposób stwarza możliwość realizacji wielu pomysłów ekologicznych i pogłębienia wiedzy na temat ochrony środowiska zarówno dla uczniów szkoły, jak i dla społeczności lokalnej. Nam program pozwolił na rozbudzenie świadomości ekologicznej, zwiększenie zainteresowania astronomią, a także zbudowanie wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o idee ochrony środowiska naturalnego - podkreśla Anna Orlik-Zastępa, koordynator jaworznickiego projektu wyróżnionego w I edycji Programu Grantowego ENERIS.

Kontynuacja dobrej praktyki w ochronie środowiska

102 wnioski z całej Polski, prawie 4 tysiące osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację wyróżnionych projektów oraz prawie 13 tysięcy mieszkańców, którzy zetknęli się z ich efektami to wyniki I edycji Programu Grantowego ENERIS. Realizowany był on wśród mieszkańców zarówno dużych miast jak Piła, Kielce, Jaworzno, jak i niewielkich miejscowości i wsi, takich jak Mietków, czy Lubiana. Już wkrótce o najlepszych pomysłach będzie można przeczytać w specjalnej publikacji - Białej Księdze I edycji Programu Grantowego. Podsumowanie najciekawszych projektów i praktycznych pomysłów grantobiorców z całej Polski dostępne będzie na stronie internetowej konkursu od połowy marca.

Ogólnopolska zielona mobilizacja

Do Programu Grantowego ENERIS mogą zgłaszać się instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Najciekawsze pomysły zgłoszone w 10 wymienionych poniżej regionach otrzymają po 3 tysiące złotych za realizację. Co ważne, pomysły z poszczególnych regionów nie konkurują ze sobą.

Grant nr 1 - Gmina i miasto Tomaszów Mazowiecki
Grant nr 2 - Miasto Gorzów, gminy: Lubiszyn, Deszczno i Santok
Grant nr 3 - Miasto Kielce
Grant nr 4 - Miasto Jaworzno
Grant nr 5 - Libiąż, Chrzanów, Trzebinia
Grant nr 6 - Gmina Bardo
Grant nr 7 - Miasto Świdnica
Grant nr 8 - Gminy: Strzegom, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Udanin, Kostomłoty, Mietków, Marcinowice, Świebodzice
Grant nr 9 - Gmina Piła
Grant nr 10 - Gmina Pruszcz Gdański

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy
 

Obrazek