Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Szkoła w Pieczyskach niezagrożona

17 marca 2017, 14:23

W jaworznickich placówkach oświatowych odbywają się kolejne spotkania w sprawie wdrażania reformy oświaty. W miniony czwartek, 16 marca, takie spotkanie z rodzicami i gronem pedagogicznym odbyło się w obecnym Gimnazjum nr 11 w Pieczyskach. Wbrew niepokojącym sygnałom, funkcjonowanie tej placówki jest niezagrożone. Zgodnie z założeniami reformy oświatowej, szkoła w Pieczyskach została ujęta w siatce szkół na terenie Jaworzna. Dzięki tej decyzji w dzielnicy powstanie ośmioklasowa szkoła podstawowa.

W placówce uruchomione zostaną również oddziały czwartej i siódmej klasy, edukację kontynuować będą gimnazjaliści. Do klasy I szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód - a taką szkołą będzie Szkoła Podstawowa nr 11 - przyjmuje się dzieci zamieszkałe w jej obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem tej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po postępowaniu rekrutacyjnym, pod warunkiem, że dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia z gimnazjum mogą być przyjęci - na wniosek rodziców - uczniowie, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2016/2017 do szkoły podstawowej, w której zorganizowane są, co najmniej dwa oddziały, odpowiednio, klasy III lub VI (warunek ten spełnia zarówno Szkoła Podstawowa nr 18 w Ciężkowicach, jak i Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół nr 3 w Szczakowej). Ustawa pozwala także na przyjęcie do takiej szkoły podstawowej uczniów spoza jej obwodu.

Ważnym jest również fakt, że godziny otwarcia oddziału przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 4, zlokalizowanego w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 11 (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 11) wydłużone zostaną o czas, zgodnie z potrzebami rodziców, analogicznie jak w innych miejskich przedszkolach. Zorganizowane zostanie również pełne wyżywienie - trzy posiłki dziennie. Rekrutacja do tego przedszkola przewiduje termin składania przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 24 do 31 marca 2017 r. Nabór wniosków o przyjęcie dzieci nie będących obecnie przedszkolakami, planuje się w okresie od 3 do 21 kwietnia. Analogicznie, jak w przypadku rekrutacji do szkół podstawowych, pełna informacja o terminach i kryteriach przekazywana będzie rodzicom za pośrednictwem miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne.