Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Światowy Dzień Praw Konsumenta

13 marca 2017, 08:27

fot. © Gina Sanders - Fotolia.com

fot. © Gina Sanders - Fotolia.com

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. Jako pierwszy w historii uznał prawa konsumenckie i zaakcentował potrzebę ochrony konsumentów John Fitzgerald Kennedy - Prezydent Stanów Zjednoczonych,  kierując do Kongresu amerykańskiego przemówienie, w którym sformułował definicję konsumenta:

"Konsumenci to z definicji my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i jednocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa, której głos i opinie są rzadko brane pod uwagę". Słowa te wypowiedziane przed pół wiekiem są niestety nadal aktualne.

***

Z okazji Światowego Święta Konsumentów, życzę Konsumentom zadowolenia z dokonanych zakupów, udanych transakcji, korzystnych i prawidłowo realizowanych umów konsumenckich, dobrej jakości zakupionych towarów oraz poszanowania praw konsumentów przez przedsiębiorców.

Krystyna Banasik
Miejski Rzecznik Konsumentów

***

Tegoroczne obchody Dnia Konsumenta poświęcone są pozycji seniorów we współczesnej gospodarce. W dobie rozwoju srebrnej gospodarki zwanej również gospodarką senioralną, w której system usług i wytwarzanie dóbr ukierunkowany jest na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych, bytowych oraz zdrowotnych, Senior winien być świadomym konsumentem.

KONSUMENCIE - ZAWIERAJĄC UMOWĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ BĄDŹ ROZWAŻNY I PRZEZORNY. OSTROŻNOŚĆ POZWOLI CI UNIKNĄĆ WIELU KŁOPOTÓW.

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZAWARCIE UMOWY POWINIENEŚ:

  • dokładnie zrozumieć, co proponuje przedsiębiorca, z którym zamierzasz zawrzeć umowę;
  • zapoznać się z wszelkimi postanowieniami umownymi, bowiem zawarcie umowy nierzadko może pociągać za sobą bardzo kosztowny obowiązek ich wypełnienia;
  • nie ulegać zbyt szybko namowom przedsiębiorcy do zawarcia umowy - nakłanianie do pospiesznego zawarcia umowy powinno wzmóc czujność konsumenta;
  • zwrócić się o radę do instytucji lub organizacji wyspecjalizowanych w ochronie konsumentów, jeśli nie rozumiesz, co oznaczają poszczególne postanowienia umowy i jakie wynikają z nich obowiązki;
  • zastanowić się, czy koniecznie w ten sposób i w tym miejscu musisz kupić daną rzecz - dotyczy to zwłaszcza sprzedaży na targowiskach, sprzedaży akwizycyjnej tzn. w naszym domu, miejscu pracy lub na ulicy oraz "na odległość" czyli m.in. w sklepach internetowych, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, z użyciem zamówienia wydrukowanego wraz z reklamą w gazecie lub w nadesłanym do domu katalogu.

Konsumencie pamiętaj, iż okazje nierzadko bywają złudne ale często bardzo kosztowne.