Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wznowienie prac na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

10 marca 2017, 14:25

Firma SKANSKA, wykonawca przebudowy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, kontynuuje prace rozpoczęte w ubiegłym roku. Po okresie przerwy, od połowy grudnia do 21 lutego 2017 r. (spowodowanej warunkami zimowymi), roboty budowlane zostały wznowione. W piątek, 10 marca br. rozpoczęto układanie dolnej warstwy z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Św Wojciecha do ul. Sławkowskiej, natomiast na odcinku od ul. Sławkowskiej do ul. Stojałowskiego trwa frezowanie starej nawierzchni.

Ekipa, która wznowiła prace 22 lutego, zakończyła dzisiaj tj. 10 marca br. układanie krawężnika na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Św Wojciecha. Ponadto wykonana została od podstaw izolacja ścian fundamentowych budynków wraz z zabudową obrzeży betonowych, a także podbudowa tłuczniowa pod chodniki. Na półmetku są również prace związane z układaniem kostki betonowej na chodnikach i wjazdach do posesji. Przygotowana jest podbudowa tłuczniowa w jezdni na ww. odcinku. Oprócz tego odtworzona została nawierzchnia z kostki betonowej na ul. Skotnica na skrzyżowaniu z ul. OPG.

Na wcześniejszych etapach, aż do ronda przy ul. H. Kołłątaja wyregulowano wszystkie włazy studni kanalizacyjnych pod wykonanie warstwy ścieralnej jezdni. Układanie ścieralnych warstw bitumicznych na jezdniach uzależnione jest w tej chwili tylko i wyłącznie od warunków pogodowych.

Obrazek
Obrazek
Obrazek