Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Kolejarski Dzień Kobiet

8 marca 2017, 13:59

Dom Kultury w Szczakowej stał się od pewnego czasu miejscem spotkań emerytowanych kolejarzy. Spotkania odbywają się regularnie i z coraz większą aktywnością środowisko kolejarskie włącza się w wydarzenia artystyczne placówki, wplatając w działalność również swoje uroczystości. Tym razem Dzień Kobiet stał się inspiracją do zorganizowania spotkania, na które zaproszono zastępcę prezydenta Tadeusza Kaczmarka.

Prezydent Kaczmarek złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji ich święta, wręczając każdej różę. Podzielił się także swoimi spostrzeżeniami na temat zmian, które dokonały się w świecie i pozwoliły na to, aby kobiety w każdej dziedzinie życia stały się równouprawnionymi obywatelkami, a co więcej - udało się kobietom zdobyć pracę w zawodach uznawanych dotąd za typowo męskie.

Na ręce Prezydenta złożono gorące podziękowania za to, że mimo ogromu obowiązków on zawsze jest dostępny dla ludzi, znajduje czas na spotkania i rozmowy. Środowisko kolejarzy podkreśliło, że jest to dla nich ogromna przyjemność i nobilitacja.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek