Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Żołnierze Wyklęci - konkurs

8 marca 2017, 14:11

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do wzięcia udziału w I Konkursie Historycznym pt: "Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956". Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i pamięci bohaterskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej i Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jaworzna, którzy w dniu przystąpienia do konkursu mają ukończone 16 lat. Konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna 16 marca 2017r. o godz. 10.00 przed zaplanowanym wykładem, jako zwieńczenie obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą mailową na adres adrian.rams@muzeum.jaw.pl do dnia 15.03.2017. W treści zgłoszenia powinno się znaleźć: imię i nazwisko, data urodzenia oraz nazwa szkoły osoby zgłaszanej a w tytule uwzględnić zapis: zgłoszenie do konkursu. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są o posiadanie w dniu konkursu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. Główną nagrodą w konkursie jest bilet na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, na zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej przy współpracy z Posłem na Sejm RP Dariuszem Starzyckim.

Konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna przed zaplanowanym wykładem, jako zwieńczenie obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie:

16.03. (czwartek), godz. 11.00 i 17.00, Muzeum Miasta Jaworzna, wykład pt.: "Żołnierze Wyklęci - polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956. Wybrane zagadnienia". Prowadzenie: Adrian Rams, Muzeum Miasta Jaworzna + pokaz filmu dokumentalnego "Zapora", reż. Konrad Starczewski, prod. IPN