Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2017: Zapisy na bezpłatną fizjoterapię

3 marca 2017, 12:36

W piątek, 3 marca br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie Zastępca Prezydenta Monika Bryl podpisała ostatnie umowy na realizację bezpłatnej fizjoterapii w ramach ogólnomiejskiego projektu - pn. "Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Jaworzna poprzez fizjoterapię'- wybranego przez mieszkańców w JBO 2017.

Projekt adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Jaworzna, którzy na podstawie badania lekarskiego zostaną zakwalifikowani do bezpłatnych świadczeń obejmujących dwa rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez 10 kolejnych dni. Projekt finansowany jest ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Placówki realizujące bezpłatne świadczenia dla mieszkańców, wraz z danymi teleadresowymi:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, przy ul. Sulińskiego 41, w godz. 7.00 - 14.00, informacja telefoniczna (32) 616 35 15,
  • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie, w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 235 i Piłsudskiego 80, w godz. 8.00 - 18.00, informacja telefoniczna (32) 616 40 63 i (32) 616 57 51,
  • PŚZ i PZ ELVITA - JAWORZNO III Sp. z o.o. w Jaworznie, przy ul. Gwarków 1, w godz. 8.00 - 16.00, informacja telefoniczna 668 835 569,
  • Salus s.c. w Jaworznie, przy ul. Inwalidów Wojennych 10, w godz. 9.00 - 20.00, informacja telefoniczna 666 666 701.

Przed rejestracją należy zapoznać się z listą dostępnych w danej placówce zabiegów fizjoterapeutycznych oraz godzinami ich wykonywania. Z konsultacji lekarskiej oraz zabiegów rehabilitacyjnych mieszkaniec Jaworzna może skorzystać tylko w jednej spośród czterech ww. placówek medycznych. Osoby zamierzające skorzystać z rehabilitacji proszone są o przedłożenie lekarzowi dokumentacji medycznej, tj. wypisów ze szpitala, kart informacyjnych, wyników badań obrazowych itp. Liczba miejsc jest ograniczona. Wkrótce w mieście rozpocznie się kampania promocyjno - informacyjna projektu.

***

Zadanie pn. "Poprawa jakości życia i zdrowia poprzez fizjoterapię" zostało wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach projektu ogólnomiejskiego Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wnioskodawczyniami są: Dorota Guja, Agnieszka Ziarko - Bodnar, Magdalena Smreczak.

Więcej informacji:
Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Jaworzno, Plac Górników 5, pokoje 105,106
tel. 32 618 17 66, 32 618 27 53
mail: wz@um.jaworzno.pl

Obrazek
Obrazek