Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nie trać czasu, zapłać przelewem

3 marca 2017, 11:02

Przypominamy o możliwości regulowania należności podatkowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przelewem na rachunek bankowy. Każdy z podatników posiada indywidualny numer konta, na który powinien dokonywać płatności podatku. Numer ten widnieje na decyzji ustalającej podatek, którą każdy z podatników otrzymuje, bądź został ustalony w odrębnym zawiadomieniu.

Jednocześnie można dokonać przelewu podatku na ogólny rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. numer 07 1030 1159 0000 0000 9206 6045. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy wnosić na następujące rachunki bankowe:

 • Bank Handlowym w Warszawie S.A.: 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061 w przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna,
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 82 1030 1159 0000 0000 9206 6053 w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Powyższe należności uiszczać można także w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

Podatki oraz opłatę za użytkowanie wieczyste można wpłacać w kasach Urzędu Miejskiego zlokalizowanych w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 52A.

Godziny otwarcia kas Urzędu Miejskiego:

 • poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00,
 • czwartek od 8.00 do 16.00,
 • piątek od 8.00 do 14.00.

Ponadto, powyższe należności regulować można za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdzie wpłaty są realizowane bez dodatkowych opłat w następujących Placówkach Poczty w Jaworznie:

 • ul. Pocztowa 9A (Centrum),
 • ul. Kolejarzy 20 (Szczakowa),
 • ul. Tysiąclecia 21 (Osiedle Stałe),
 • ul. Tomasza Baranowskiego 3 (Byczyna),
 • ul. Zwycięstwa 9A (Jeleń),
 • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 (Podłęże),
 • ul. Gliniana 12 (Podwale).