Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkanie opłatkowe

13 grudnia 2012, 10:39

Tradycją już jest, że w okresie przedświątecznym w naszym mieście odbywają się spotkania opłatkowe. W miniony wtorek, 12 grudnia na zaproszenie jaworznickiego koła Polskiego Związku Niewidomych, zrzeszającego osoby niewidome i niedowidzące przy świątecznym stole zasiedli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki oraz Ksiądz Prałat Eugeniusz Cebulski, proboszcz Kolegiaty Św. Wojciecha i Św. Katarzyny.

W spotkaniu, które zorganizowano w miejskiej jadłodajni wzięło udział kilkadziesiąt osób zrzeszonych w jaworznickim kole Polskiego Związku Niewidomych, któremu przewodniczy Jerzy Janas. Tradycyjnie goście łamali się opłatkiem i składali sobie świąteczno-noworoczne życzenia oraz śpiewali kolędy.

- Tego typu coroczne spotkania to szansa na złożenie noworocznych życzeń, ale również doskonała okazja do tego, aby wymienić się spostrzeżeniami i pomysłami związanymi z pracą jaworznickich stowarzyszeń - podkreśla Dariusz Starzycki, Zastępca Prezydenta Miasta.

Jak co roku Prezydent Miasta zadbał o to, by dofinansować organizowane przez jaworznickie stowarzyszenia i instytucje spotkania wigilijne i bożonarodzeniowe. Dzięki temu blisko tysiąc osób będzie uczestniczyć we wspólnych wieczerzach, przedstawieniach jasełkowych i spotkaniach z Mikołajem, podczas których będą wręczane świąteczne paczki. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 36 tys. zł.