Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Relacja z sesji Rady Miejskiej

27 lutego 2017, 11:30

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo" z sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się we wtorek, 28 lutego br. o godz. 9.00. Relacja dostępna będzie zarówno w wersji TEKSTOWEJ, jak i w wersji VIDEO.

Relacja w wersji tekstowej dostępna będzie na www.um.jaworzno.pl, natomiast w wersji video na kanale miasta w serwisie YouTube (link do transmisji dostępny jest poniżej).

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2016 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.
 10. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 11. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Na sesji pod obrady Rady Miejskiej wprowadzone zostaną również dwa dodatkowe punkty dotyczące propozycji sieci szkół na terenie Jaworzna. Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.