Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dni Otwarte dla absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy

22 lutego 2017, 09:04

Wszystkich absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i ogólnokształcących zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 23 lutego 2017 r. w  siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Północnej 9 b. Wydarzenie ma na celu przedstawienie oferty PUP w Jaworznie w zakresie aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy osób młodych.

W tym dniu zaplanowano 5 bloków tematycznych dla młodzieży m in. dotyczących udzielania dotacji, organizacji staży, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, a także przedstawienia ofert pracy krajowych i zagranicznych. Zaplanowano również jeden blok przeznaczony dla rodziców uczniów ostatnich klas. Każdy blok tematyczny będzie obejmował prezentację usługi przez pracownika PUP, a następnie zaproszeni goście omówią korzyści wynikające z faktu skorzystania ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Harmonogram:

  • 08.00 - 09.30 Dotacje
  • 09.30 - 11.00 Krajowe oferty pracy Eures
  • 11.00 - 12.30 Staże
  • 12.30 - 14.00 Szkolenia Zawodowe PZD
  • 14.00 - 15.30 Poradnictwo zawodowe
  • 15.30 - 16.00 Panel dla rodziców