Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Szkoła Muzyczna nie w SP7

17 lutego 2017, 13:27

Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaworznie

Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaworznie

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania reformy oświaty w Jaworznie, które zorganizowała tamtejsza Rada Rodziców. Nie zaproszono na nie jednak przedstawicieli władz miasta. Podczas spotkania rodzice i część nauczycieli poinformowali, iż nie akceptują propozycji, by w budynku tej szkoły znalazła swoją siedzibę Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Na miejscu pojawił się prezydent Paweł Silbert wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Kaczmarkiem, którzy usiłowali rozwiać wątpliwości rodziców.

- Wdrażając w Jaworznie reformę oświaty, postawiliśmy na dialog i konsultowanie ze środowiskiem oświatowym i kuratorium, wszystkich propozycji dotyczących zmiany sieci placówek oświatowych w mieście - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Podstawowym zamierzeniem jest stworzenie takiego systemu, aby uczniowie, nauczyciele i rodzice, w najmniejszym możliwym stopniu odczuli negatywne skutki wynikające z konieczności wdrożenia nowego prawa oświatowego - dodaje prezydent.

W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 7, zaproponowano rozwiązanie, aby w budynku tej placówki znalazła swoją siedzibę Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie. Miało to w zamierzeniu istotnie złagodzić skutki utraty godzin etatowych nauczycieli SP7 oraz dopełnić działalność tej placówki. Skoro jednak rozwiązanie nie jest akceptowane przez dyrekcję, rodziców i część nauczycieli, prezydent Paweł Silbert zdecydował, że Państwowa Szkoła Muzyczna pozostanie w dotychczasowym miejscu z siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 2a.

- Nie mogę dopuścić do sytuacji, żeby szkoła z tradycjami, dużym dorobkiem, ciesząca się powszechnym szacunkiem była traktowana w nowym miejscu  jak intruz - dodaje prezydent Silbert. - Jestem przekonany, że w niedługim czasie Szkoła Muzyczna znajdzie nowe, dobre miejsce do realizacji programu nauczania.

Ze stanowiskiem prezydenta Silberta w tej sprawie zgadza się Wacław Dzierwa, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

- Zgadzam się ze stanowiskiem władz miasta, długo dyskutowaliśmy jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne. Pod uwagę brano zmianę siedziby szkoły, jednak rozumiem decyzję o pozostaniu w  obecnym miejscu - mówi dyr. Wacław Dzierwa.

Do zainteresowanych stron przesłano pismo potwierdzające decycję Prezydenta Pawła Silberta. Stanowisko otrzymali: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaworznie, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jaworznie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaworznie oraz Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jaworznie.

Obrazek