Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowa funkcjonalność w kasach UM

16 lutego 2017, 08:32

UM Jaworzno

UM Jaworzno

Od początku lutego br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie wprowadzono nowy system, który zapewnia funkcjonalność i przyjazną obsługę w kasach UM. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe jest dokonywanie wpłat na podstawie dyspozycji ustnej lub okazanego dokumentu typu: decyzja ustalająca podatek, deklaracja podatkowa, upomnienie, wezwanie do zapłaty, dokument obliczenia opłaty geodezyjnej itp.

W przypadku dokonywania wpłaty poprzez dyspozycję ustną wymagane jest podanie: danych wpłacającego (imię, nazwisko, adres), kwoty wpłaty oraz tytułu i okresu, za który dokonywana jest wpłata. Bezpośrednio z nowego systemu kasowego drukowane są dowody wpłat, zatem osoba wpłacająca nie musi posiadać wypełnionego blankietu wpłaty.