Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Obligacje miejskie szansą na inwestycje

15 lutego 2017, 16:25

W środę, 15 lutego z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Silberta odbyło się spotkanie informacyjne z Radnymi Rady Miejskiej i przedstawicielami władz miasta dotyczące planów emisji obligacji miejskich. Taka forma zasilenia budżetu pozwoliłaby w najbliższych latach na realizację kluczowych dla miasta inwestycji.

Podczas spotkania Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. firmy doradzającej samorządom przy emisjach obligacji, przedstawił zebranym prezentację, w której naświetlił sens zastosowania tego typu rozwiązania właśnie w Jaworznie. Według eksperta obligacje komunalne samorządu terytorialnego mogą generować mniejsze koszty spłacanych odsetek niż kredyty bankowe, co pozwoliłoby gminie w jak najbardziej gospodarny sposób zarządzać budżetem miejskim – realizując przy tym kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje.

Po wstępnej analizie budżetu gminy, w tym planowanych wydatków, firma przygotowująca prezentację zaproponowała miastu sfinansowanie swoich planów rozwojowych z wykorzystaniem środków pochodzących z emisji obligacji w wysokości 30 mln złotych. Spłata zobowiązania rozpoczęłaby się w roku 2024, a spłata odsetek nastąpiłaby po emisji papierów wartościowych.

- Planowana emisja obligacji nie zagraża zachowaniu płynności finansowej miasta i nie powiększy naszego zadłużenia. Jest formą pokrycia deficytu tj. wyższych wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach – mówi Skarbnik Miasta Jaworzna Dorota Kuczera. - Wyższe wydatki związane są przede wszystkim z planami inwestycyjnymi gminy, które z myślą o mieszkańcach mogą być realizowane w najbliższych latach w naszym mieście. Co najważniejsze poziom długu miasta Jaworzna nie przekroczyłby w roku 2017 i latach późniejszych kwoty długu z grudnia 2016 roku.

Z takiej formy uzyskania funduszy korzysta wiele polskich miast i województw. W naszym regionie obligacje wyemitowały m.in. Rybnik, Bukowno, Olkusz, Chrzanów, Sosnowiec, Mysłowice czy Bytom.

Obrazek