Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Oferta warsztatowa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

15 lutego 2017, 08:23

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną dla rodziców, opiekunów oraz młodzieży przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wiosną 2017 roku będzie można wziąć udział m.in. w akademii dobrego rodzica czy warsztatach "młodzi - świadomi". Wszystkie zajęcia są bezpłatne i będą realizowane w Jaworznie przy ul. Jagiellońskiej 9.

Akademia dobrego rodzica - skierowana do rodziców dzieci ze szkół podstawowych

Warsztaty dla rodziców dzieci szkolnych od 6 do 11 roku życia. Cykl 10 spotkań, podczas których omówione zostaną tematy związane z wychowaniem dzieci, wyznaczaniem własnych granic i szanowaniem cudzych, budowaniem pozytywnych relacji opartych na wzajemnym porozumieniu i zrozumieniu emocji dzieci i własnych, radzeniem sobie ze stresem rodzicielskim, właściwe postawy rodzicielskie. Udział w warsztatach poprzedzony jest konsultacjami z prowadzącymi zajęcia.

Terminy:
Grupa popołudniowa 20 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 16.00 - 17.30

Prowadzący (kontakt i zapisy):
Katarzyna Kotulska
tel : 608-163-335
katarzyna.kotulska@oik.jaworzno.pl

Małgorzata Uryga
tel : 32 618 19 77

Akademia Dobrego Rodzica - skierowana do rodziców dzieci 3 - 5 lat

Warsztaty dla rodziców dzieci młodszych od 3 - 5 roku życia. Cykl 10 spotkań, podczas których omawiane będą tematy związane z etapami rozwojowymi dzieci, radzeniem sobie w procesie komunikowania, wyznaczaniem własnych granic i szanowaniem cudzych, rozwijaniem potencjału dziecka, rolą rodziców w  kształtowaniu rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka itp. Udział w warsztatach poprzedzony jest konsultacjami z prowadzącymi zajęcia.

Terminy:
Grupa dopołudniowa 22 marca 2017 r. (środa) godz. 09.30 - 11.00

Prowadzący (kontakt i zapisy):
Katarzyna Kotulska
tel :608-163-335
katarzyna.kotulska@oik.jaworzno.pl

Młodzi - świadomi grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży w wieku 13-15 lat

Głównym celem warsztatów jest kształtowanie kompetencji społecznych u młodzieży doświadczającej trudności w kontaktach społecznych, doświadczających trudności emocjonalnych. Ważnym celem jest poszerzenie wiedzy uczestników w obszarze wartości jakimi kierują się młodzi ludzie, poprawnej komunikacji, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach nie tylko stresu, itp.

Terminy:
Grupa popołudniowa : cykl warsztatów obejmuje ok. 12 spotkań - raz w tygodniu (łącznie 50 godzin) od kwietnia do czerwca 2017 roku.

Prowadzący (kontakt i zapisy):
Katarzyna Kotulska
tel : 608-163-335
katarzyna.kotulska@oik.jaworzno.pl

Magdalena Soliman
tel : 32 618 19 77
Udział w warsztatach poprzedzony jest konsultacjami z prowadzącymi zajęcia.