Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Przebudowa ulicy Krakowskiej

10 lutego 2017, 08:43

Fot. MZDiM

Fot. MZDiM

Od 14 lutego 2017 roku firma Drogopol przystępuje do robót związanych z przebudową ul. Krakowskiej. Remont rozpocznie się budową kanalizacji teletechnicznej na odcinku od projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Braci Gutmanów do wjazdu do sklepu Lidl.

Roboty będą prowadzone w zieleńcu i istniejącym chodniku od strony południowej jezdni. Remont podzielony będzie na dwa etapy: I etap od skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Braci Gutmanów do wjazdu na teren kopalni, a II etap od wjazdu na teren kopalni do wysokości wjazdu do sklepu Lidl.

***

Roboty wykonywane będą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Miejskie Centrum Integracji Transportu w Jaworznie: Integracja Dróg dla Rowerów - odcinek 2 (od drogi dojazdowej do budynku sądu do skrzyżowania ul. Insurekcji Kościuszkowskiej z ul. Kołłątaja) i odcinek 3 (od skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do skrzyżowania z ul. Niemcewicza).