Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmarła Anna Stelmachów

30 stycznia 2017, 11:56

W piątek, 27 stycznia br. zmarła twórczyni teatru lalek w Jaworznie - pani Anna Stelmachów. Pogodna, skromna, utalentowana, pełna pasji, ciepła i życzliwości, całym sercem oddana pracy z młodzieżą. Pani Ania była również niezwykle zasłużonym i wieloletnim pracownikiem kultury w Jaworznie.

Pani Anna Stelmachów w roku 1973 rozpoczęła pracę w charakterze instruktora kulturalno-oświatowego w Zakładowym Klubie Cementowni "Szczakowa" w Jaworznie. Z inicjatywy pani Ani, zostały tam założone zespoły: taneczny, teatralny, wokalno - ruchowy oraz kabaret. Pani Ania samodzielnie zajmowała się opracowaniem scenariuszy występów, choreografią dla małych tancerzy, była także autorem tekstów kabaretowych i reżyserem wystawianych przez młodzież spektakli.

Od roku 1978, pani Stelmachów rozpoczęła pracę w Domu Kultury "Szczakowa" w Jaworznie, a od roku 1980 rozpoczęła realizację kolejnego pomysłu: utworzenie Amatorskiego Teatru Lalek. Ten pomysł przerodził się w wielką pasję życiową. Pani Ania, której wszelkie poczynania w efekcie okazywały się perfekcyjne, pogłębiała wiedzę i doskonaliła swój warsztat pracy podejmując edukację w Studium Teatralnym o specjalizacji: teatr lalek. Od tamtej pory pani Stelmachów samodzielnie wykonywała lalki, tworzyła scenografię, uczyła dzieci i młodzież trudnej sztuki animacji. Rozwijała w młodych aktorach zdolności do patrzenia na świat w inny, bo zarazem twórczy i odtwórczy sposób, wiary w swoje możliwości i umiejętności pokonywania własnych ograniczeń, przekraczanie dotychczasowych granic wiedzy i świadomości. Trwająca przez wiele lat nauka ruchu scenicznego, dykcji, swobodnego poruszania się na scenie, wystąpień publicznych przynosiła coraz lepsze rezultaty i uznanie widzów, co miało swój wyraz w rosnącej na przestrzeni lat liczbie zaproszeń, jakie otrzymywały teatry prowadzone przez panią Stelmachów.

Na przestrzeni tych wszystkich lat, pani Ania ze swymi podopiecznymi, (działającymi w trzech grupach wiekowych: od 10 do 25 roku życia), zaistniała nie tylko na scenie szczakowskiego Domu Kultury. Teatry lalek pani Ani (Bąbel, Drops, Bąbelek, Tyci, Miś) występowały w wielu miastach naszego województwa goszcząc na scenach w okolicznych przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach i innych takich jak szpital czy hospicjum.

Dorobek artystyczny Anny Stelmachów to sukcesy odnoszone na festiwalach i przeglądach amatorskich organizowanych w Knurowie, Mysłowicach, Chrzanowie, Tychach, Bielsku Białej, Częstochowie. Najczęściej były to najwyższe laury dla zespołów: nagrody i wyróżnienia I i II stopnia i wyróżnienia kategorii S.
Nagrody otrzymywały jednak nie tylko zespoły teatralne. Uznanie i nagrody otrzymywała również indywidualnie pani Ania, co było wyrazem wdzięczności za dokonania na polu kultury i w dziedzinie artystycznego wychowania dzieci i młodzieży. W roku 1995 - za oryginalne, nowatorskie metody pracy z lalką - pani Anna została uhonorowana jednym z największych wyróżnień przyznawanych w tej branży amatorom: Medalem im. Jana Dormana.

Kolejne lata przyniosły uznanie i nagrody:

  • Wojewódzkiego Sejmiku w Katowicach w 2000 roku,
  • Prezydenta Miasta Jaworzna w 2001 roku,
  • Złoty Liść Jaworu (przyznany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury) w 2003 roku,
  • a w roku 2009 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego.