Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmarł Stanisław Nowakowski

27 stycznia 2017, 15:30

W piątek, 27 stycznia br. zmarł Zasłużony dla Miasta Jaworzna - Kapitan Stanisław Nowakowski. Nasz Przyjaciel, społecznik, inicjator i organizator wydarzeń o charakterze patriotycznym. Oddany środowisku kombatanckiemu i pamięci o walce o dobro Ojczyzny. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 1 lutego o godz. 15:00 w Kolegiacie pw. Św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie.

Kapitan Stanisław Nowakowski był zasłużonym żołnierzem formacji zbrojnych Armii Krajowej Podziemnego Państwa Polskiego działających w Jaworznie, ugrupowania Polski Niepodległej w szeregach organizacji Orła Białego. Był działaczem społecznym, organizatorem i animatorem życia związkowego członków środowisk kombatanckich związanych z AK. Inicjator i organizator obchodów i uroczystości, rocznic i wydarzeń o charakterze patriotycznym upamiętniających czyn zbrojny walk o wolność okresu II Wojny Światowej. Był autorem licznych projektów tablic symbolizujących przelaną krew w obronie Ojczyzny. Był również inicjatorem i autorem odnowy pomnika pamięci partyzantów AK i GL PPS w Jeziorkach, kolejarzy w Szczakowej oraz tablicy upamiętniającej rozstrzelanych żołnierzy AK na Cmentarzu Pechnickim.

Ukoronowaniem jego działań związanych z upamiętnieniem miejsc pamięci jest idea uwieńczona realizacją budowy Pomnika Niepodległości w Jaworznie odsłoniętego 11 listopada 2008 r. Pomnik ten stał się centralnym miejscem pamięci walk o wolność i niepodległość w Jaworznie. Za swą działalność kpt. Stanisław Nowakowski był wielokrotnie odznaczany i honorowany. W 2000 r. otrzymał stopień oficerski WP, w 2003 r. został awansowany do stopnia porucznika, a w 2016 r. do stopnia kapitana.

Kapitan Stanisław Nowakowski był znanym i cenionym przez mieszkańców Jaworzna, w tym także przez młodzież, z którą przez wiele lat chętnie spotykał się w szkołach i przekazywał wiedzę o historii Polskiego Państwa Podziemnego. Był mocno zaangażowany w życie miasta.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.