Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Koperta, która ratuje życie

16 stycznia 2017, 16:00

Plastikowa koperta zawierająca informacje o chorobie, przyjmowanych lekarstwach oraz uczuleniach, umiejscowiona w widocznym miejscu w lodówce może pomóc tym, którzy nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym. Specjalne "Koperty Życia" otrzymać można na Policji, Straży Pożarnej, w placówkach medycznych, związkach emerytów oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Ważne, aby w kopercie znajdowała się informacja oraz dane osób, które należy zawiadomić w przypadku np. przewiezienia osoby do szpitala. Koperty życia można również pobrać za pośrednictwem stron internetowych: Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Więcej informacji na www.rpo.gov.pl