Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Krajowy Rejestr Dłużników

18 stycznia 2017, 10:01

Gmina Miasta Jaworzno 20 grudnia 2016 r. zawarła umowę z podmiotem, który dokonuje wpisu do rejestru dłużników. Wpis taki dokonywany jest w przypadku nieregulowania w terminie należności przypadających na rzecz gminy i Skarbu Państwa. Przekazanie informacji do powyższego rejestru może uniemożliwić m.in. : uzyskanie kredytu w banku, karty kredytowej, pożyczki od firm pożyczkowych, czy dokonywanie zakupów na raty.

W przypadku braku płatności (na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) informacje dotyczące zaległego zadłużenia mogą zostać przekazane do rejestru dłużników. Obecność w rejestrze ma również swoje konsekwencje w czasie negocjowania warunków kredytu i w dostępie do wielu towarów i usług.

20 grudnia 2016 r. Gmina Miasta Jaworzno podpisała Umowę o Współpracy Partnerskiej z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Podpisanie tej umowy umożliwi współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Poniżej pięć jednostek, które w ramach wspólnej umowy z Gminą będą współpracować z Biurem Informacji Gospodarczej:

  • Urząd Miejski w Jaworznie,
  • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie,
  • Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie,
  • Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie.

Liczba jednostek korzystających z tej umowy jest na dzień dzisiejszy optymalna i pozwoli na skuteczną ściągalność długów.