Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Bezpłatny pobyt 6-latka w publicznym przedszkolu

10 stycznia 2017, 13:28

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, od 1 stycznia br. dzieci sześcioletnie i starsze, realizujące w tym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, są zwolnione z odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie realizacji podstawy programowej.

Ma to związek z tym, że od początku 2017 roku 6-latki uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęte zostały subwencją oświatową. Oznacza to, że rodzice będą opłacać jedynie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia w placówce.

- W najbliższym czasie dyrektorzy przedszkoli przedłożą Państwu aneksy do umów o świadczenie usług  przez dane przedszkole, zawartych początkiem bieżącego roku szkolnego, celem dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego i faktycznego - tłumaczy Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.