Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Kierowcy korzystają z Zielonych Stref Parkingowych

5 stycznia 2017, 13:47

Zielona strefa na parkingu pod halą MCKiS

Zielona strefa na parkingu pod halą MCKiS

Od początku stycznia w mieście funkcjonują tzw. "zielone strefy" parkowania. Zadanie zrealizowane zostało w ścisłym centrum miasta na wniosek i we współpracy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Członkowie zespołu zajmującego się działaniami związanymi z inwestycyjnym rozwojem miasta - w tym lokalnej przedsiębiorczości - zdecydowali o wydzieleniu na próbę dwóch zielonych stref parkowania. Znajdują się one pod Halą Widowiskowo - Sportową MCKiS oraz przy Muzeum Miasta.

Korzystanie z tych parkingów przez pierwsze dwie godziny postoju jest bezpłatne. Po upływie tego czasu, za kolejne godziny naliczana jest opłata w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Po wjeździe pojazdu w zieloną strefę pracownik instytucji zarządzającej parkingiem (MCKiS, Muzeum Miasta) wystawia kartę postoju w zielonej strefie, która powinna być umieszczona w pojeździe za szybą w widocznym miejscu. Przed opuszczeniem zielonej strefy kierowca oddaje kartę postoju i uiszcza opłatę jeśli czas postoju wyniósł ponad 2 godziny. Dokonanie opłaty potwierdza się dowodem wpłaty. Płatność za postój w zielonej strefie powyżej 2 godzin będzie obowiązywała od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W soboty, niedziele i święta postój w zielonej strefie jest bezpłatny.

Parkingiem przy Hali Widowiskowo - Sportowej zarządza Miejskie Centrum Kultury i Sportu, natomiast parkingiem przy ul. Pocztowej Muzeum Miasta Jaworzna.

Zielone strefy poprzez większą rotację mają pozwolić na poprawę dostępności miejsc parkingowych, dzięki czemu zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do sklepów, banków i innych usług zlokalizowanych w centrum miasta.

Obrazek
Obrazek