Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Trudne warunki pogodowe

5 stycznia 2017, 09:57

fot. MZDiM Jaworzno

fot. MZDiM Jaworzno

W województwie śląskim panują trudne warunki pogodowe, spowodowane intensywnymi opadami śniegu i przymarzającą nawierzchnią. Ostrzeżenia o zmianach pogodowych dla naszego regionu wydało Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych.

W ramach trwającej w Jaworznie "Akcji Zima", dwóch wykonawców zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych. Są to - podobnie jak w ubiegłych latach - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Jaworzna oraz ZUKTZ "Jacek Wieczorek".

Trudne warunki pogodowe w ostatnich dniach sprawiły, że na jaworznickich ulicach pojawił się sprzęt, który ma za zadanie usuwać śnieg i zapobiegać oblodzeniom. Kilkanaście pługo - piaskarek do utrzymywania dróg i chodników zobaczyć można w różnych częściach miasta. Niektóre miejsca wymagają jednak bezpośredniej interwencji ludzkich rąk - tam, gdzie sprzęt nie może wjechać, pojawiają się pracownicy, którzy łopatami usuwają śnieg. Przede wszystkim w rejonie przejść dla pieszych, na schodach, przy przejściach podziemnych czy na ciągach pieszych.

Wykonawcy zimowego utrzymania czystości na terenie miasta na bieżąco uzupełniają zapasy soli i piasku tak, by ilość wystarczała do prowadzenia niezbędnych działań. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do rozmieszczenia w wyznaczonych miejscach pojemników z piaskiem i regularnego ich uzupełniania.

Miasto podzielone zostało na dwa rejony, które rozdziela granica wzdłuż ulic: Batorego, Szczakowskiej, Grunwaldzkiej, Jana Pawła II (TŚ) i Krakowskiej.

Rejony natomiast wyglądają następująco:

  • Rejon nr 1 to dzielnice: Szczakowa, Pieczyska, Dobra, Ciężkowice, Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna, Koźmin, Cezarówka Dolna, Podwale, Gigant, ½ Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna - MPO Sp. z o. o.
  • Rejon nr 2 to dzielnice: Długoszyn, Niedzieliska, Oś. Stałe, Łubowiec, Dąbrowa Narodowa, Oś. Awaryjne, Wysoki Brzeg, Podłęże, Stara Huta, Jeleń, ½ Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna - ZUKTZ Jacek Wieczorek.

Kontakty do wykonawców:

Rejon 1:
MPO Sp. z o.o. z Jaworzna
tel. 667 632 632
tel. 32 617 72 68
dyspozytor_jaworzno@grupa-eneris.pl

Rejon 2:
ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia
tel. 501269163
azjaworzno@poczta.fm

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Jaworzna, za odśnieżanie chodników położonych bezpośrednio przy prywatnych posesjach odpowiadają właściciele tych posesji. Ponadto prosimy o nie zrzucanie śniegu z chodnika na jezdnię - może to być przyczyną zagrożeń na drogach.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek