Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Informacja na temat kas urzędowych

2 stycznia 2017, 12:35

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ wykaz płatności, których już nie będzie można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego. Również z początkiem nowego roku zlikwidowana została kasa Urzędu zlokalizowana w budynku na Placu Górników. 

Poniżej wykaz płatności, których od 1 stycznia nie można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego:

  • należność za dzierżawę,
  • trwały zarząd,
  • zwrot kosztów odszkodowania,
  • zwrot kosztów operatu szacunkowego,
  • należność za zamianę działek,
  • sprzedaż działek,
  • sprzedaż drewna,
  • refundacja kosztów najmu i mediów,
  • opłata za służebność,
  • opłata za bezumowne korzystanie z gruntu.

Informacja w tym zakresie będzie umieszczona na każdej fakturze, której płatność nie będzie mogła być uregulowana w kasie Urzędu.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać zaczęła "ustawa centralizacyjna" w zakresie rozliczenia VAT przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Jaworzno jest zobowiązana do wdrożenia nowych wewnętrznych procedur w zakresie tego podatku. Do tej pory każda z 64 jednostek podległych Gminie zobowiązana była do rozliczania się z Urzędem Skarbowym indywidualnie. Od początku 2017 roku Urząd Miejski będzie w imieniu Gminy składać tylko jedną deklarację rozliczając się z podatku. Gmina do końca grudnia 2016 roku była zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży tj. stosowania kas fiskalnych. Nowe przepisy wymuszają - w przypadku obrotu gotówkowego - prowadzenie dodatkowej ewidencji poprzez kasy fiskalne w zakresie należności określonych w przepisach jako "sprzedaż" (dzieżawa gruntu, trwały zarząd itp.) Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 roku należności za m.in czynsz dzierżawny będzie mógł być regulowany wyłącznie przelewem bądź w placówce pocztowej.