Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miasto bliżej budowy DTŚ Wschód

22 grudnia 2016, 14:53

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy partnerstwa Jaworzna z miastami Katowice, Mysłowice i Sosnowiec. Umowa jest dokumentem wymaganym do aplikowania o dofinansowanie w ramach środków RPO do budowy DTŚ Wschód.    

Przygotowania Jaworzna, Mysłowic, Sosnowca i Katowic do budowy Drogowej Trasy Średnicowej Wschód trwały od 2013 roku, kiedy to prezydenci trzech miast podpisali porozumienie o współpracy. Miasta biorące udział w projekcie liczyły na 240 mln zł w ramach RPO 2014-2020, jednak Zarząd Województwa obniżył górny próg współfinansowania do zaledwie 147 mln zł.    

DTŚ Wschód miała kosztować miasta łącznie 90 mln zł, jednak zmienione zasady przyznania dotacji, spowodowały, że budowa tej ważnej drogi stanęła pod znakiem zapytania.    

W tej sprawie odbyło się spotkanie samorządowców Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic i Katowic - miast, które wspólnie ubiegają się o budowę kontynuacji Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku wschodnim. Miasta partnerskie dla projektu DTŚ podjęły decyzję, by zawrzeć umowę, która jest dokumentem wymaganym do aplikowania o dofinansowanie. Postanowiono, że liderujące projektowi miasto Jaworzno złoży wniosek z niezbędną dokumentacją, a projekt będzie podzielony na dwa mniejsze etapy, tak aby uzyskać maksymalne, przewidywane dofinansowanie według nowych zasad. Jaworzniccy radni poparli prezydenta miasta w staraniach o budowę DTŚ Wschód i podjęli decyzję o kontynuacji projektu, wyrażając zgodę na zawarcie umowy między miastami partnerującymi przedsięwzięciu.

Obrazek