Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Przebudowa ul. 700-lecia w Jeleniu zakończona

22 grudnia 2016, 09:45

Tak wygląda ul. 700-lecia w Jeleniu po modernizacji

Tak wygląda ul. 700-lecia w Jeleniu po modernizacji

Zakończyły się prace związane z realizacją jednej z części przebudowy ul. 700-lecia w Jaworznie - Jeleniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Kunickiego. Łączna długość przebudowywanej drogi to ok. 300 metrów.

W pierwszej kolejności wybudowana została kanalizacja deszczowa na tym fragmencie - włącznie z ul. Czerwieńskiego - z odprowadzeniem wód do rzeki Przemszy wybudowanym kanałem deszczowym. W dalszej kolejności zrealizowane zostały roboty drogowe - wykonano nowe nawierzchnie chodników i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z nawierzchnią z kostki kamiennej na wyniesionych skrzyżowaniach (elementy uspokojenia ruchu).

Równocześnie wprowadzono nową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem - na przebudowanym odcinku obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h, a dodatkowo wszystkie skrzyżowania na tej ulicy mają status równorzędnych i obowiązuje na nich zasada tzw. "prawej ręki".

Zadanie związane z przebudową całej ul. 700-lecia od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do posesji nr 10 wraz z bocznymi odgałęzieniami do ul. Wygoda i dalej do ul. Jeleń Rynek podzielone zostało na cztery części, gdzie realizacja pozostałych robót zależna będzie od dostępnych środków finansowych.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek