Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miasto 7 Rynków: spotkanie mieszkańców Długoszyna

14 grudnia 2016, 11:24

Wizualizacja projektu Miasto Siedmiu Rynków - Długoszyn

Wizualizacja projektu "Miasto Siedmiu Rynków" - Długoszyn

Długoszyn stanie się kolejną dzielnicą, która w ramach projektu "Miasto Siedmiu Rynków" odnowi oblicze centralnego miejsca w swoim otoczeniu. Już w najbliższy wtorek - 20 grudnia br. o godz. 17.00 w Klubie "Pod Skałką" odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, na którym przedstawiona zostanie ostateczna koncepcja projektowa.

Idea projektu z założenia polega na tym, aby w planowaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w dzielnicach brali udział sami mieszkańcy, od których będzie zależeć wygląd tej przestrzeń. W spotkaniu udział wezmą architekci przygotowujący projekt oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

Autorem koncepcji zagospodarowania "rynku" w Długoszynie jest Biuro Projektowe AZA Architektura z Tenczynka.