Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wsparcie przedsiębiorców z funduszy europejskich

9 grudnia 2016, 11:19

W czwartek, 8 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania wsparcia z funduszy europejskich na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Jaworznie. Na pytania uczestników odpowiadała Magdalena Głowacka-Ostrowska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyło 30  jaworznickich przedstawicieli biznesu (lokalnych przedsiębiorców i firm), którzy wysłuchali szczegółowej prezentacji nt. założeń funduszy europejskich na lata 2014 - 2020. Następnie przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) na poziomie regionalnym i krajowym. Prowadząca konferencję - Magdalena Głowacka-Ostrowska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach -  udzieliła również dodatkowych wyjaśnień na pytania zadawane przez zaproszonych gości.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.