Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Podłęże - podsumowanie prac remontowych

1 grudnia 2016, 12:34

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

W ostatnich latach Miejski Zarząd Dróg i Mostów oprócz prowadzonej akcji Czas na Gruntówki, dużą część uwagi skupiał na osiedlach o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Prace w ramach akcji Czas na Dzielnice obejmowały rewitalizacje najbardziej zniszczonych przestrzeni m. in. w Osiedlu Podłęże. Remonty dotyczyły nawierzchni jezdni, chodników, ale także parkingów, czy zatoki autobusowej.

Udało się zrealizować kilka zadań oświetleniowych - w tym doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Piłsudskiego, a także wymienić bądź ulepszyć część wiat przystankowych. By zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, MZDiM wykonał także kilka wyniesionych przejść na jezdniach.

Zrealizowane prace przyczyniły się do poprawy komfortu użytkowania infrastruktury osiedlowej przez Mieszkańców i zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników okolicznych dróg.

Poniżej przedstawiamy listę zadań, które zostały zrealizowane w Osiedlu Podłęże w ostatnich latach:

Gruntówki:

 • ul. Tylna
 • ul. Krucza

Chodniki:

 • ul. Piłsudskiego od ul. Towarowej do przejścia podziemnego
 • ciągi piesze Manhattan pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Grunwaldzką
 • ul. Wilcza - od ul. Piłsudskiego do ul. Leśnej
 • ul. Leśna - chodniki od ul. Piłsudskiego do ul. Fredry
 • ul. Ławczana dojście do szkoły Podstawowej nr 7
 • ul. Ławczana chodnik od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do przejścia podziemnego
 • ul. Grunwaldzka - od bud 244 do ul. Cegielnianej

Wyniesione przejścia:

 • ul. Ławczana na wysokości skrzyżowania z byłym przejazdem kolejowym wraz z remontem chodnika
 • ul. Moniuszki - na wysokości SP nr 15 w Jaworznie
 • ul. Piłsudskiego -zabudowanie azyli bezpieczeństwa na przejściach

Remonty na podstawie projektów:

 • ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Martyniaków do ul. Piaskowej wraz z parkingiem
 • ul. Towarowa od ul. Piłsudskiego do pawilonu handlowego Tadeusz (byłego)
 • ul. Piłsudskiego - od ul. Towarowej do ul. Grunwaldzkiej przy Stacji Statoil

Oświetlenie:

 • oświetlenie ciągu pieszego tzw. Manhattan (2015r.)
 • doświetlenie przejść dla pieszych na al. Piłsudskiego (łącznie 8 przejść)

Wszystkie wiaty odkąd MZDiM stał się organizatorem były sukcesywnie wymieniane na nowe, dobudowywane były tam gdzie ich nie było, a następnie w miarę możliwości były ulepszane np. poprzez dodanie oświetlenia wiat

Parkingi:

 • ul. Towarowa - parking przy bloku nr 42
 • ul. Ławczana - trzy parkingi
 • ul. Piłsudskiego - parking przy budynku nr 82
 • ul. Piłsudskiego - parking przy budynku nr 84
 • ul. Piłsudskiego - parking za przychodnią
 • ul. Piłsudskiego - parking przy budynku nr 39
 • ul. Piłsudskiego - parking przy budynku nr 41
 • ul. Piłsudskiego - parking za przychodnią
 • ul. Wilcza 22
 • ul. Wilcza 30
 • ul. Wilcza 40
 • ul. Piłsudskiego 26
 • ul. Piłsudskiego 35
 • ul. Piłsudskiego 60
 • ul. Piłsudskiego 58

Zatoka autobusowa przy ul. Piłsudskiego

Parking przy targowisku

Parking za ekranami akustycznymi na Leopoldzie

Remonty nawierzchni jezdni:

 • ul. Ławczana - od ul. Piłsudskiego do bramy wjazdowej do szkoły
 • ul. Wilcza - całość
 • ul. Leśna - od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Leśną
 • ul. Piaskowa boczna
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek