Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Podsumowanie akcji "Szkoła Zdrowego Widzenia”

30 listopada 2016, 14:11

W ostatnią środę listopada, na sali obrad Urzędu Miejskiego, odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, w czasie której przebadano wzrok 202 uczniom klas pierwszych z trzynastu szkół podstawowych z Jaworzna. Szkoły biorące udział w wydarzeniu otrzymały pamiątkowe dyplomy wręczone przez dr n. med. Iwonę Filipecką.

"Szkoła Zdrowego Widzenia" to kampania, której celem jest wyselekcjonowanie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z zaburzeniami widzenia i poinformowanie ich oraz rodziców o konieczności rozpoczęcia leczenia. Akcja pozwoliła również na zwiększenie wiedzy wśród nauczycieli i rodziców na temat warunków korzystnych dla oczu, w tym szczególnie zwrócenie uwagi na zapobieganie krótkowzroczności. Pomysłodawcą kampanii jest kierownik medyczny OKULUS PLUS dr n. med. Iwona Filipecka, chirurg, specjalista chorób oczu.

W 2012 roku przeprowadzono I edycję Szkoły Zdrowego Widzenia. Badano dzieci w szkołach powiatu bielskiego. Edycja II, III oraz tegoroczna IV odbyły się na terenie miasta Jaworzna. Tegoroczna kampania pozwoliła na uświadomienie wszystkim jak duże znaczenie mają badania profilaktyczne oraz przypominanie rodzicom o konieczności okresowych kontroli okulistycznych swoich dzieci. Badania te mają szczególne znaczenie w momencie rozpoczęcia edukacji. Prawidłowe widzenie jest jednym z podstawowych czynników decydujących o możliwości realizacji i podjęcia dalszej nauki i pracy zawodowej.

***

Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów u dzieci jest przyczyną opóźnień w nauce - trudności z czytaniem, pisaniem, zaburzeń komunikacji, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Wczesne rozpoznanie i leczenie tych zaburzeń wyrównuje szanse i daje dzieciom możliwość prawidłowego funkcjonowania w szkole. Skłania to do szczególnej troski o widzenie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek