Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zwiększanie bezpieczeństwa na drogach

29 listopada 2016, 12:32

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w ramach działań statutowych, uwzględniających również dbanie o rozwój bezpiecznej infrastruktury w mieście, podejmuje szereg prac mających zwiększać bezpieczeństwo na drogach. Ważnym działaniem jest rozpoczęta w roku ubiegłym akcja doświetlania przejść dla pieszych, zrealizowana już na szeregu przejść wzdłuż ul. Piłsudskiego na Podłężu, a także na ul. Piekarskiej. Jak co roku także, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej miasto dba o to, by przy szkołach pojawiały się osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie dzieci przez pasy.

W ostatnim czasie Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął malowanie piktogramów znaku A - 16 w ciągu ulicy Krakowskiej. Oznakowanie znajdować się będzie przed przejściami dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Cezarówka Dolna oraz na głównym skrzyżowaniu w Byczynie. Oprócz samych znaków, wykonywane są także elementy pasów wibracyjnych w kolorze czerwonym, które po najechaniu kołami dają efekt akustyczny. Celem prac jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na tych przejściach.

Piktogramy wyznaczane są także na Jeziorkach na ul. Kasztanowej - dotyczą znaku A - 17 - dzieci, ostrzegającego o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci (bliskość szkoły).

Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów oraz intensywne użytkowane przez dzieci uczęszczające do szkoły, właśnie te miejsca zostały wytypowane do wykonania takich prac.