Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miasto 7 Rynków: spotkanie mieszkańców Długoszyna

28 listopada 2016, 11:09

Spotkanie mieszkańców Długoszyna - 29.11.2016 r.

Spotkanie mieszkańców Długoszyna - 29.11.2016 r.

Długoszyn będzie kolejną dzielnicą, która w ramach projektu "Miasto Siedmiu Rynków" odnowi oblicze centralnego miejsca w swoim otoczeniu. Już jutro, 29 listopada br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Spotkanie będzie miało charakter prezentacji wypracowanej koncepcji projektowej.

Idea projektu z założenia polega na tym, aby w planowaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w dzielnicach brali udział sami mieszkańcy, od których będzie zależeć wygląd tej przestrzeń. W spotkaniu udział wezmą architekci przygotowujący projekt. Na wcześniejszych spotkaniach mieszkańcy opowiedzieli się za wyborem lokalizacji w pobliżu kapliczki na ul. Nadbrzeżnej do skrzyżowania z ul. Jarosława Dąbrowskiego.

Autorem koncepcji zagospodarowania "rynku" w Długoszynie jest Biuro Projektowe AZA Architektura z Tenczynka.