Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prace remontowe MZDiM na finiszu

25 listopada 2016, 09:00

Mimo, że rok 2016 powoli zmierza ku końcowi, część robót Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów nadal trwa. To kolejny czas pełen pracy - zadań nie tylko zaplanowanych, ale również ogromnej ilości nadprogramowych, które udało się zrealizować dzięki oszczędnościom finansowym i dobrej organizacji sił.

W tej chwili w różnych częściach miasta pracuje jeszcze kilka ekip. Przede wszystkim trwa przebudowa ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, gdzie w ostatnim czasie wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Sławkowskiej do ul. Krótkiej. Obecnie realizowane są roboty ziemne - korytowanie i wykonanie podbudowy na fragmencie od ul. Sławkowskiej do ul. Św. Wojciecha, a w najbliższych dniach ekipa remontowa zamierza ułożyć dolną warstwę asfaltową na skrzyżowaniach z ul. Szpitalną, bocznym odgałęzieniem ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Żołkiewskiego oraz z ul. Stojałowskiego. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie budowy ostatniego etapu odwodnienia.

Niebawem zakończy się przebudowa ul. 700 lecia w Jeleniu - tam, po ułożeniu nawierzchni jezdni i chodników pozostało jeszcze wykonanie wyniesionych skrzyżowań z kostki granitowej - prace planowane są na przyszły tydzień.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych obszernych prac inwestycyjnych, MZDiM prowadzi ostatnie w roku bieżącym roboty w ramach programu Czas na Gruntówki. Nową nawierzchnię asfaltową zyskała właśnie ul. Rutkowskiego, a lada moment pojawi się ona także na ul. Pawiej i ul. Wandy.  

Warto wspomnieć także o pracach realizowanych siłami własnymi MZDiM. Po wyremontowaniu ul. Szczotki i ul. Białej, pracownicy MZDiM wykonują nawierzchnię chodnika wzdłuż fragmentu ul. Chełmońskiego, gdzie wcześniej ułożona została nowa nakładka asfaltowa.

Drobne prace natomiast, polegające na poprawie jakości infrastruktury miejskiej - naprawy chodników czy usuwanie ubytków w jezdniach będą wykonywane także zimą, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek