Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkanie z przedstawicielami NGO

23 listopada 2016, 13:12

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - 21.11.2016 r.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - 21.11.2016 r.

W miniony poniedziałek, 21 listopada br. w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się kolejne cykliczne spotkanie poświęcone bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Jaworzna. W spotkaniu wzięła udział Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta.

Podczas spotkania omówiono procedurę składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2017 r., również poprzez platformę Witkac.pl. Następnie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (prezentacja poniżej). Zebrani na sali obrad Urzędu Miejskiego przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli także okazję zapoznać się z informacją o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku (prezentacja poniżej).

ObrazekObrazekObrazekObrazek