Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworznicka Rada Seniorów coraz bliżej

18 listopada 2016, 09:23

W poniedziałek, 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się na co dzień osobami starszymi. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji poznali założenia oraz szczegóły nowego projektu uchwały regulującego powstanie w mieście Rady Seniorów.

- Biorąc pod uwagę głosy ze środowisk seniorów, a także sukces "Tygodnia Seniora" podjęliśmy się zadania stworzenia nowej uchwały ustanawiającej w mieście Radę Seniorów. Przez ponad dwa miesiące uzgadnialiśmy różne kwestie z Wydziałem Nadzoru Prawnego Wojewody, tak aby nowa uchwała o utworzeniu jaworznickiej Rady Seniorów nie budziła już żadnych wątpliwości. Dzięki temu ta ważna inicjatywa ma szansę jak najszybciej powstać i zacząć działać dla dobra jaworznickich seniorów - mówiła na spotkaniu zastępca prezydenta Monika Bryl.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Nasza Przystań, Fundacji "Mój czas dla seniora" im. Wandy i Józefa, Stowarzyszenia "Wigor", Hufca ZHP im. Hm. S. Dwornickiego. Zaproszenie dotarło również do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jaworznie. Podczas spotkania dyskutowano o przyszłej roli Rady Seniora w aktywizowaniu i integracji osób starszych. Zgodnie z zaprezentowanym projektem uchwały Rada Seniora będzie ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta.

Rada Seniorów będzie składać się z 10 osób. Kandydatów na członków Rady zgłoszą organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora oraz trzy miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Dom Pomocy Społecznej. Wymienione podmioty zgłaszać mogą dwóch kandydatów spośród swoich członków lub mieszkańców Jaworzna. Następnie odbędą się wybory w zgodzie z określoną procedurą wyborczą. Wytypowanie i zgłoszenie do wyborów kandydatów, pozostawiono organizacjom, które najlepiej będą mogły ocenić możliwości potencjalnych członków Rady, ich odpowiedzialność oraz dyspozycyjność.

Projekt uchwały będzie procedowany na najbliższej Sesji Rady Miasta.

ObrazekObrazekObrazekObrazek